Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Το Ferepaketo.gr, δημιούργησε τον διαδικτυακό ιστότοπο superdelivery.gr εφεξής «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφικά) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «Υλικό», με σκοπό την πραγματοποίηση παραγγελιών φαγητού με συνεργαζόμενα εστιατόρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά και λοιπών εμπορικών καταστημάτων που προσφέρουν υπηρεσία διανομών. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτόν και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι και αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του Ferepaketo και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το Διαδικτυακό Τόπο σχετικά με τη χρήση του. Η οποιαδήποτε πρόσβαση στο Διαδικτυακό Τόπο και χρήση του (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από τον χρήστη, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.

O Διαδικτυακός Τόπος υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις υποσημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και λοιπά ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή διανείμετε ή να χρησιμοποιήσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο  την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για σκοπό δημόσιο ή εμπορικό, εκτός και εάν επιτρέπεται με το παρόν.

Χρήση του διαδικτυακού τόπου από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει, εφόσον του ζητηθεί, στοιχεία αυτού/ αυτών. Σε περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου ή προϊόντα που απαιτούν την γονική συναίνεση, ο χρήστης δηλώνει με το παρόν ότι είναι άνω των 18 ετών ή εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα οφείλουν να προστατεύουν από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνονται αποκλειστικά.

Μεταβολές

To FerePaketo διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις για την χρήση του διαδικτυακού τόπου οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα με την γνωστοποίηση, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. To FerePaketo μπορεί, να καταγγείλει, αλλάξει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της παρουσίασης ή περιγραφής προϊόντων ή υπηρεσιών. Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από το χρήστη μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά την πλήρη αποδοχή των μεταβολών αυτών.

Η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση αυτή.

Περιορισμός Ευθύνης

Το FerePaketo, το προσωπικό του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν φέρει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το FerePaketo είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Το FerePaketo επιτρέπει στους χρήστες να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν προσκομιστεί στο ferepaketo.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, ο παρών ιστότοπος θα ενεργήσει ώστε να διαγραφεί η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για τη προστασία και την ασφάλεια του χρήστη το FerePaketo θα προσπαθήσει να ταυτοποιήσει το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές. Για να έχετε πρόσβαση, να τροποποιήσετε ή διαγράψετε προσωπικά σας δεδομένα, για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα ή απορία επικοινωνήστε με το FerePaketo μέσω του (www)ferepaketo.gr, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info(at))ferepaketo.gr ή μέσω του Live Chat της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι κάνουμε ότι είναι δυνατό προκειμένου να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία των στοιχείων πρόσβασης στην ιστοσελίδα εξαρτάται και από εσάς.

Ασφάλεια συναλλαγών

Η Superdelivery δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας. Το FerePaketo υιοθετεί διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα. Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή και βοηθούν επίσης στο να πιστοποιούνται τα στοιχεία για την ακρίβεια και την ορθή χρήση.

Περιοδικές Αλλαγές

Το FerePaketo όσο επεκτείνει, ενημερώνει, τροποποιεί και αναβαθμίζει την παρούσα ιστοσελίδα και τα σχετικά με αυτή προϊόντα και υπηρεσίες, θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Συστήνουμε να διαβάζετε τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία θα τροποποιείται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους χρήστες.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα συμφωνία και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ξάνθης. Όλα τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα σύμφωνα με τους όρους χρήσης είναι σωρευτικά και δεν αποκλείουν άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που προβλέπονται από το νόμο ή από άλλη συμφωνία.

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το Ferepaketo.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο info@ferepaketo.gr.

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας σημείωμα